Tilldelats Västerås Stads Kulturstipendium!

Tilldelats Västerås Stads Kulturstipendium! Med väldigt rörande motivering:

”Med den starka övertygelsens kraft i kombination med en stor och mångfacetterad begåvning skapar Matilda genom sitt skådespeleri en aktiv och ifrågasättande dialog kring våra normer, fördomar och värderingar.”

Tack!

Leave a comment

EnglishSwedish